اعطای وام قرض الحسنه

فرایند اعطای وام قرض الحسنه صندوق اندوخته جاوید کاشان

ارائه خدمات الکترونیک

این صندوق اقدام به ارائه خدمات الکترونیک در قالب کارت عابر…

حمایت مالی

حمایت مالی از کسب و کارهای تولیدی….

درباره صندوق اندوخته جاوید کاشان

صندوق اندوخته جاوید کاشان در سال 1351 تاسیس و با هدف کمک به اقتصاد ...

!کلیک کنید
صندوق اندوخته جاوید کاشان

خدمات صندوق

صندوق اندوخته جاوید کاشان

ادامه

صندوق اندوخته جاوید کاشان

صندوق اندوخته جاوید کاشان در سال 1351 تاسیس و با هدف کمک به اقتصاد