اهداف موسسه برای حمایت از تحصیل مددجویان

اهداف موسسه برای حمایت از تحصیل مددجویان

بسمه تعالی                                                 اهداف موسسه برای حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان و جوانان از ابتدایی تا دانشگاه حمایت از دانش­آموزان یتیم، بدسرپرست، بی­سرپرست با هرگونه معدل بالا یا پایین (متاسفانه در جامعه به بی سرپرستان و بد سرپرستان