رویکردهای موسسه دارالاکرام

این موسسه بارویکرد حمایت ازتحصیل کودکان و نوجوانان واجد شرایط که به دلیل مشکلات اقتصادی ازادامه­ی تحصیل باز می­مانند فعالیت خودرابا رعایت اصل احترام به کرامت انسانی آغازنموده است.

اکنون با  گذشت دو سال از فعالیت موسسه مجموعه ای از مددجویان از ابتدایی تا دانشگاه تحت پوشش می­باشند که این مجموعه شامل دانش آموزان یتیم،بی سرپرست،بدسرپرست وازکارافتاده وحتی دانش آموزانی که به خاطراعتیاد پدر و شرم حضور،  ازتحصیل گریزان شده وباحمایت این موسسه به آغوش مدرسه بازگشته اند،  می باشد.

فرایند پذیرش مددجویان ا ز طریق مدیران آموزشگاه ها درمقاطع مختلف آموزشی وتحقیق و بررسی موسسه  صورت  می گیردکه پس از پذیرش و تشکیل پرونده باتعامل و همکاری مدارس مورد نظر وضعیت درسی آنها بررسی و جهت ارتقاء   سطح  علمی و آموزشی مددجویان برنامه ریزی می شود. درصورت  لزوم کلاس­های  مشاوره  برای  دانش­آموزان  و خانواده هایشان  نیز تشکیل  می­گردد.

هدف نهایی  متولیان  و  دست اندرکاران  موسسه  براین  است  دانش آموزانی که  از  بهره ی هوشی کمتری برخوردارند  پس از فراغت از تحصیلات  متوسطه  حتی الامکان  جذب بازارکار شوند و به  خاطر فقرفرهنگی و اقتصادی مبتلا به بزهکاری­ها و نابسامانی های اجتماعی نشده  و حتی بتوانند خانواده های خود را مدیریت  نمایند.  ضمنا دانش آموزانی که استعداد سرشاری دارند با حمایت مادی و معنوی و با سیاست نخبه پروری موسسه بتوانند  مدارج عالی علمی را طی نمایند تا انشااله درآینده منشا خدمات شایسته ای درجامعه­ی اسلامی باشند.

شادمانی ورضایت زمانی است که درزندگی مردم کارآیی مثبت داریدوافتخار،پاداش کسانی است  که چیزی رامی بخشند.

مدیرموسسه علمی فرهنگی قمر بنی هاشم (ع)کاشان

حسینعلی بارفروش